Anasayfa
İhracat İşlemleri
İthalat İşlemleri
Transit İşlemleri
Antrepo İşlemleri
KOBİ Özel
Proje İşlemleri
Serbest Bölge İşlemleri


REİS ŞİRKETLER GRUBU
REİS ŞİRKETLER GRUBU

Bize Ulaşın
İLETİŞİM
 

İHRACAT İŞLEMLERİREİS GÜMRÜKLEME MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Şirketimiz, ihracat personelimiz, gümrük ofislerimizdeki personelimiz ve destek birimlerimizle ( Mevzuat departmanı, Teminat Çözümü ve Teşvik takip Departmanı ) hizmetinizdedir.

İhracat bölümümüzde şirketimizce verilen vekalete istinaden dolayı temsilci sıfatıyla şirketinizin bütün ihracat işlemleri hesabınıza takip edilerek sonuçlandırılır. Ayrıca gümrük mevzuatı konusunda daha derin bilgiye sahip olmak yada herhangi bir konuda danışmak istiyorsanız Mevzuat Departmanımız her zaman emrinize amadedir.

Hizmet Avantajlarımız
Gümrük G.T.İ.P. lerinin tespit edilmesi,
Eşyanın cinsine göre ilgili ihracat birliklerine üyelik kayıt işlemlerinin yaptırılması,
İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerinin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin(Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EUR1, ve Menşei şahadetnamesi ülke durumuna göre Konsolosluk tasdik işlemleri) yapılması,
Şirketin talebi doğrultusunda, yapılacak ihracatın satış şartlarına göre gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerinin banka veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalinin sağlanması,
Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitinin yapılması,
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması,
Şirketin talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi,
Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrüğe gelmesinden sonra beyannamenin kapatılması,
Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracat nüshasının müşteriye teslim edilmesi,
Geçici ihracat işlemlerinin yapılması,
İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması,
İhracat konusu emtianın ilgili birimlerden analiz, ekspertiz gibi raporlarının veya belgelerinin alınması vs. gibi işlemler şirketimizce titizlik ve güvenle yapılmaktadır.     Bilgi Bankası —> 
     Hizmet Avantajları
     İstenen Belgeler

©Copyright 2009

www.reisgroup.com