Reis Gümrükleme Hizmetleri
Anasayfa
İhracat İşlemleri
İthalat İşlemleri
Transit İşlemleri
Antrepo İşlemleri
KOBİ Özel
Proje İşlemleri
Serbest Bölge İşlemleri


REİS ŞİRKETLER GRUBU
REİS ŞİRKETLER GRUBU

Bize Ulaşın
İLETİŞİM
 
GÜMRÜK İDARESİNCE İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİZ İÇİN İSTENEN BELGELER
REİS GÜMRÜKLEME MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 
Gümrük Firma Dosyası

Aşağıda yeralan (2004/25) Sayılı Genelge Uyarınca,Tüm Firmalarımızın genelgede zikredilen evrakların tamamından müteşekkil bir Firma Dosyasını Gümrük İdaresine sunması gerekmektedir.

GENELGE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 1 nci fıkrası, “ Gümrük Müsteşarlığı, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır.” hükmünü amirdir.

Bu hükümden hareketle, ithalat, ihracat ve nakliyat firmalarından söz konusu firmaların fiiliyatta var olup olmadığının, iş takipçisinin firma adına iş takibi yapma yetkisinin bulunup bulunmadığının tespiti ile firma ve yetkililerinin tebligat adreslerine ulaşılmasında kullanılmak, gümrük işlemlerinden dolayı doğabilecek adli ve idari ihtilafların takibatında esas olmak, ayrıca firmaya ait imza tatbiklerinin kontrolünde, firmalar bazında risk analizi yapılmasında ve denetim elemanları tarafından yapılan soruşturmalarda yararlanılmak üzere gümrük müdürlükleri nezdinde firma dosyaları oluşturulması uygun bulunmuştur.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her firmadan talep edilecek mezkur dosyalarda, aşağıda belirtilen evrakların asıl veya noter tasdikli suretlerinin bulunması zorunludur.

BELGE ÖRNEKLERİ İÇİN ÜZERLERİNE TIKLAYINIZ !!!

Şirketinize ait yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı) Kuruluş ve varsa Son değişiklikleri gösteren
Şirket yetkililerinin imza örneklerinin bulunduğu imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
Şirket yetkililerinin noter onaylı nüfus cüzdan örneği
Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet yazısı (Aslı veya noter onaylı sureti)
Tarafımıza düzenlenen vekaletname (Noter Tasdikli)
Bağlı bulunduğunuz oda’dan alınacak Oda sicil kayıt belgesi (Asıl veya noter onaylı sureti)


     Bilgi Bankası —> 
     Hizmet Avantajları
     İstenen Belgeler

©Copyright 2009

www.reisgroup.com