Reis Gümrükleme Hizmetleri
Anasayfa
İhracat İşlemleri
İthalat İşlemleri
Transit İşlemleri
Antrepo İşlemleri
KOBİ Özel
Proje İşlemleri
Serbest Bölge İşlemleri


REİS ŞİRKETLER GRUBU
REİS ŞİRKETLER GRUBU

Bize Ulaşın
İLETİŞİM
 

İTHALAT İŞLEMLERİREİS GÜMRÜKLEME MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Tüm İstanbul ve Bursa gümrüklerinde görevli daimi grup elemanlarımız ve lojistik destek ekibimiz ile en kısa zaman dilimi içerisinde işlemlerin tamamlanarak, ithalat mallarının müşteriye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması sağlanır.

İthalat bölümümüzde şirketimizce verilen vekalete istinaden dolaylı temsilci sıfatıyla şirketinizin bütün ithalat işlemleri hesabınıza takip edilerek sonuçlandırılır. Ayrıca gümrük mevzuatı konusunda daha derin bilgiye sahip olmak yada herhangi bir konuda danışmak istiyorsanız Mevzuat Departmanımız her zaman emrinize amadedir.

Hizmet avantajlarımız
Gerektiğinde ithale konu eşyanın GTIP'inin tespit edilmesi,
Gerektiğinde ön müsaadelerin alinmasi,
İthal vesaikinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarının yaptırılması,
Ordino alınması,
T.C. Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat edilmesi,
Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması,
Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması,
Eşyanın müşterinin belirttiği adrese tesliminin sağlanması,
Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatılması ve varsa teminatlarının çözülmesi,
Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi,
Gümrük vergi, resim ve harçlarını ihtiva eden çeklerin hazırlanması, banka blokajlarının yaptırılarak zamanında yetkili mercilere ödemesinin sağlanması,
Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması,
Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması,
Teminat Çözümü işlemlerinin yapılması,
Gümrük tasdikli fatura, gümrük beyannamesi sureti,makbuz ve benzeri belgelerin en kısa sürede müşteriye tesliminin sağlanması,
İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması,
İthalat konusu emtianın ilgili kimyagerlerce tahlil ettirilmesi, yine ilgili kuruluşlarda analizlerinin yaptırılması, raporlarının alınması vs. işlemleri şirketimizce titizlikle ve süratle yapılmaktadır,


İthalat gümrükleme hizmetlerimiz
Satın alma asamasından baslayarak teknik destek,
İthal edeceğiniz ürüne ait tüm mevzuatın bildirimi,
Malınızın istediğiniz depolama yerine alımı,
Malınızın kontrolu,
İşleminize en uygun gümrük rejiminin tespiti,
İthalat için alınması lüzumlu izin ve kontrol belgelerinin temini,
İşlemlerin her aşamasında bilgilendirme,
Hızlı ve doğru hizmet,
Proje ithalatlarınıza özel operasyon,
Uygun maliyet.     Bilgi Bankası —> 
     Hizmet Avantajları
     İstenen Belgeler

©Copyright 2009

www.reisgroup.com